Anja Lund

Folketingskandidat i Assens-kredsen

Hvorfor en Stemme på mig


En stemme på mig til folketingsvalget, er en stor stemme ind til vores velfærd-og sundhedsområde og de frivillige foreninger.

Min baggrund og rejse ind i politik, samt mine visioner for fremtiden. Som 15-årig startede jeg min uddannelse som frisør, og blot et år senere flyttede jeg hjemmefra. Jeg blev mor som 20-årig og stod over for udfordringen med at bryde den sociale arv og gå imod strømmen fra min barndom. Det krævede styrke og beslutsomhed, men det har også givet mig en dyb forståelse for de udfordringer, mange står overfor. I dag er jeg gift med Magnus, som er selvstændig mekaniker, jeg har tre børn og et barnebarn. Jeg elsker at være i naturen, og nyder fritiden i vores båd. Som 22-årig blev jeg selvstændig og drev min egen virksomhed i 20 år. Jeg havde nogle år hvor jeg samtidig arbejdede som underviser og tekniker, og i en periode på 2,5 år var jeg alenemor. Disse erfaringer har givet mig en unik indsigt i både erhvervslivet og de personlige udfordringer, mange mennesker står overfor. I 2014 besluttede jeg at gå ind i politik og meldte mig ind i Venstre. Jeg ønskede at gøre en forskel og arbejde for de sager, der ligger mig på sinde. Mine mærkesager spænder bredt, men det ligger mig meget på sinde at arbejde for børns og unges trivsel og investere i en tidlig forebyggelse. Vores folkeskoler i Danmark trænger til et stort løft, det kræver økonomi og det kræver at vi tør give slip på unødig bureaukrati, sætte skolerne mere fri og sikre mere bevægelse og trivsel i undervisningen. Demens, ensomhed og hele vores sundhedsområde er vigtige emner for mig. Jeg ønsker at fremme sundhed og aktivitet, det vil kunne hjælpe ældre borgere samt borgere med handicap til at klare sig bedre og længere i deres egne hjem eller på plejecentre. Erhvervslivet og iværksætteri skal styrkes ved at reducere bureaukratisk bøvl og en forenkling af stramme regler. Der skal skabes en endnu bedre sammenhængskraft mellem land og by, det skal være attraktivt at bosætte sig samt starte sin virksomhed på landet. Frivillige og foreningslivet er hjertet og rygraden i vores samfund, vi skal fremme foreningslivet og organisationernes arbejde ved at fjerne unødig dokumentation og forbedre samarbejdet mellem foreninger, kommuner og regioner. Vi står med en række udfordringer i det nære sundhedsvæsen samt social og psykiatriområdet, vi skal styrke et stærkere samarbejde mellem region, kommune og almen-praksis, det er altafgørende for, at vi kan sikre et bedre og længere liv til vores borgere og patienter. Min beslutning om at blive folketingskandidat er drevet af ønsket om at påvirke lovgivningen og økonomien på en måde, der gavner vores samfund. Med min politiske erfaring i både kommune og region, og min fortid som selvstændig frisør, kender jeg til de udfordringer vi kan stå med, når der bliver truffet beslutninger på Christiansborg, som ikke altid passer ind i en kommunal eller regional kontekst.