Anja Lund

Folketingskandidat i Assens-kredsen

Mit CV

5. juli 2024

Uddannelser

1992-1996 Uddannet frisør2019 Fitness instruktør2021 Yoga instruktør2021 Kostvejleder
CIVILT JOB
1996-1999 Ansat som frisør1999 - 2018 Selvstændig frisør2006 - 2008 Underviser på frisørskolen
FRIVILLIGT ARBEJDE
2018 - 2021 Fitness instruktør Morud Fitness2021 Yogainstruktør Morud gymnastikforening
POLITISK ERFARING
2014 - 2021 Nordfyns kommunalbestyrelse2014 - 2017 Formand for Social og Sundhedsudvalget
2018 - 2021 Viceborgmester2018 - 2021 Formand for Børne og Ungeudvalget
2018 - 2021 Regionsrådet Region Syddanmark 
2018 - 2021 Næstformand i Anlæg og Innovationsudvalget2018 - 2021 Medlem i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen
BESTYRELSESPOSTER - politisk hverv
2018 - 2021 Næstformand i Centerrådet for Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og omegn2018 - 2021 Næstformand i Nordfyns Gymnasiums bestyrelse