Anja Lund

Folketingskandidat i Assens-kredsen

5. juli 2024

Mærkesager

Anja Lund

Folketingskandidat, Anja Lund. 

EN GOD START PÅ LIVET

Jeg vil arbejde for at styrke vores fødeområde. Der skal flere hænder til fødegangene, så mor, far og barnet får en tryg start på deres nye tilværelse, ved at kunne føde ved en kendt jordmoder. Samtidig skal vi give mere tid i jordmoderkonsultationerne, så forældre kan føle sig trygge både før og efter fødslen.

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Vi skal prioritere samarbejdet højt mellem region, kommune og læger. Vi skal fortsætte udviklingen af vores sundhedshuse og nære sundhedstilbud tæt på borgerne. Vi skal have fuld fokus på, hvordan vi sikrer udbredelse af gode tværsektorielle løsninger til gavn for vores borgere. Vi skal sikre, at alle borgere kan få en læge, uanset hvor man bor i regionen.

EN STYRKET PSYKIATRI

Et styrket samarbejde mellem kommune og region, er altafgørende for at vi kan lykkes med psykiatrien. Jeg vil arbejde for en styrket akuthjælp i kommunerne og pårørende vejledere, der kan gå på tværs i kommune og region. Samtidig skal vi styrke indsatsen mod børn og unges mistrivsel, forebyggelsen skal prioriteres højt, så vi undgår psykiske sygdomme.

BØRNENE ER VORES FREMTID

Jeg vil sikre tryghed, trivsel og lige muligheder for alle børn og unge. 

Gode relationer, fællesskaber og trivsel er altafgørende for læring, en positiv udvikling, uddannelse og senere job. 

Dagtibud, skoler, fritids og foreningslivet er vigtige elementer i den grundlæggende dannelse for alle børn og unge. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed og alle børn skal opleve, at de har indflydelse på eget liv.

SUNDHED GIVER OVERSKUD

Derfor skal vores foreningsliv og det frivillige arbejde værdsættes.

I et tæt samarbejde med de frivillige, foreninger og organisationer, skal vi understøtte og skabe de bedste rammer og vilkår til alle.

ET VÆRDIGT LIV

Jeg vil sikre, at vi skaber og udvikler de bedste rammer og tilbud til vores borgere, med udgangspunkt i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Vi skal støtte op om borgerens værdighed og livskvalitet, samtidig sikre, at vi giver den rette støtte og vejledning til de pårørende.

Jeg vil sikre, der sker et øget fokus på psykiatrien, demensområdet og ensomheden blandt vores borgere.