Anja Lund

Folketingskandidat i Assens-kredsen

Indlæg

5. juli 2024

Vedvarende satsning på innovation i sundhedssektoren.

I Region Syddanmark har vi en ambition om at være borgernes og patienternes region. Kun gennem en vedvarende satsning på innovation og udvikling vil det lykkedes os fortsat at være i stand til at indfri de ambitioner. Med det pres vi har i vores sundhedsvæsen både nu og i fremtiden vil behovet for innovation blive endnu større. Innovation er jo ikke et mål i sig selv, men det er et vigtigt middel til at realisere de visioner og mål vi har i regionen

I regionen leverer vi sundhedsydelser af høj kvalitet, og vi involverer vores patienter, pårørende og medarbejdere i udviklingen af vores sundhedsvæsen. Det er afgørende, at innovation tager udgangspunkt i de behov og den viden vi har i driften.

Men innovation skal også være borger- og brugerdrevet. Brugerinddragelse er et af de bærende principper for arbejdet med innovation.

En ny strategi skal agere løftestang og sætte rammen for etablering af nye initiativer. Vi er langt med innovationsaktiviteter, og strategien står oven på regionens igangværende arbejde med sundhedsinnovation, og bliver netop brugt som et redskab, der spiller sammen med og understøtter lokale og centrale initiativer i regionen.

Vi skal have en innovationstankegang, hvor vi prioriterer udvalgte fokusområder og udpeger regionens væsentligste udfordringer. Samtidig skal et mærkbart løft af fundamentet for vores innovationsindsats styrke forudsætningerne for at lykkes.

Når vi arbejder med innovation prøves nyt land af. Vi rammer ikke altid plet i første omgang. Vi skal turde at være risikovillige på kvalificeret grundlag, og så skal vi acceptere fejl og opnå læring.

En forudsætning for innovation i sundhedsvæsenet er, at der arbejdes, udvikles og tænkes på tværs af kompetencer, fag og organisatoriske enheder, og at viden deles og bruges på tværs i organisationen.

Vi kan ikke gøre det alene – og sammen står vi stærkere. Partnerskaber er afgørende for at kunne realisere vores ambitioner og for at lykkes med at udvikle produkter og løsninger, der kommer samfundet til gavn. Jeg ser frem til, at strategien nu skal ud og leve og gøre en reel forskel for vores patienter og medarbejdere.